Algemene voorwaarden

Wie zijn we?

"Rent My Event" is een handelsnaam van onderneming Stockmans & Smets Projects VOF met ondernemingsnummer BE0817.182.636. waarvan de hoofdzetel gevestigd is te; Steenweg Op Kortenaken 55, 3450 Geetbets.

 

Hoe kan je ons bereiken?

Je kan ons telefonisch, via e-mail en schriftelijk bereiken. Onderaan deze website kan je onze contactinformatie terug vinden.

 

Welke diensten leveren we?

Wij bieden verhuur en verkoop aan van feestmateriaal. Alle aangeboden huurmateriaal met uitzondering van verbruiksartikelen blijven te allen tijde eigendom van Rent My Event.

 

Waarom deze voorwaarden?

Rent My Event werkt helder en correct. Deze huurvoorwaarden zijn voor Rent My Event en jou als huurder. Komen we iets anders overeen? Dan schrijven we dit steeds neer.

 

Geldigheid overeenkomst

Deze voorwaarden gelden voor alle acties tussen de huurder en Rent My Event.

Bij aanvang van een verhuurovereenkomst tussen de huurder en Rent My Event erkent de huurder zich te allen tijde akkoord te verklaren met de verhuurvoorwaarden.

Voor welke persoon bij de huurder gelden deze voorwaarden? Voor de afgevaardigde van de huurder die de overeenkomst tekent. Hij/zij is 100% aansprakelijk voor het naleven van de verhuurovereenkomst.

Deze overeenkomst is geldig bij bevestiging van een betalende reservatie. Rent My Event behoudt zich te allen tijde het recht om zonder opgave van reden af te zien van deze verhuurovereenkomst.

 

Prijzen

Al onze artikelen genieten een 3-dagenprijs, dit is de prijs die je betaalt als je een artikel komt ophalen op dag één en op de derde dag opnieuw inlevert. Voor elke bijkomende dag rekenen wij 25% van de 3-dagenprijs aan.

 

Als kleine onderneming geniet Rent My Event van de vrijstellingsregeling op BTW waardoor je prijzen zonder BTW geniet zolang Rent My Event voldoet aan het wettelijk plafond op de jaaromzet. Alle prijzen vermeld op de website, offertes en facturen zijn bijgevolg exclusief BTW, onderhoud en transport tenzij anders vermeld.

Rent My Event behoudt zich het recht wanneer de onderneming het wettelijk plafond niet meer kan handhaven BTW aan te rekenen mits dit schriftelijk kenbaar te maken aan de huurder. De huurder kan te allen tijde afzien van de verhuurovereenkomst indien men niet akkoord gaat met de voorgestelde prijsverhoging door toevoeging van BTW.

 

Betalingsvoorwaarden
Via onze website en digitale offertes kan er steeds online betaald worden.

Bij het in ontvangst nemen en/of afleveren van huur- en verbruiksmaterialen dient de huurder 100% of het volledige orderbedrag inclusief waarborg te hebben voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Wij aanvaarden de volgende betaalmethoden:

Contant, overschrijving, Bancontact, visa, mastercard, Apple pay, G pay & paypal.

 

Betalingen kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

 • KBC IBAN: BE31 7340 2686 3955
 • KBC BIC: KREDBEBB

 

Offertes

Offertes blijven één maand of 30 dagen geldig. Bestel tijdig, want zeker tijdens drukke periodes daalt de voorraad van ons materiaal snel. Bij bevestiging vormen wij jouw offerte om in een reservatie. Zodra je het voorschotbedrag van jouw reservatie hebt voldaan en wij dit bevestigen, staat het materiaal voor jou gereserveerd.

 

Huurperiode

De huurperiode staat steeds vermeld op de huurovereenkomst en gaat in vanaf levering en/of ophaling van de huurmaterialen en eindigt pas wanneer de materialen opnieuw worden opgehaald of ingeleverd.

 

Reservaties

Jouw reservatie is definitief zodra een voorschot van 25% op het totale bestelbedrag (niet terugbetaalbaar) wordt ontvangen én wij de ontvangst hiervan bevestigen. Bestellingen met een waarde vanaf €1.000 excl. BTW betalen 50% van het totale bestelbedrag als niet terugbetaalbaar voorschot.

 

Annulaties

Annuleren van een reservatie kan te allen tijde, echter is Rent My Event genoodzaakt het betaalde voorschot (25% van het totale bestelbedrag of 50% vanaf een bestelwaarde van €1.000 excl. BTW) in te houden als vergoeding van het overeengekomen orderbedrag.

Bij annulatie of het niet opdagen op de dag van ophaling en/of levering zelf, zal 100% van het orderbedrag aangerekend worden.​ Eventueel gemaakte leveringskosten kunnen hieraan worden toegevoegd.

 

Zelf ophalen

Alle huur- en verbruiksmaterialen kunnen steeds kosteloos worden opgehaald bij Rent My Event op het volgende adres: Steenweg Op Kortenaken 55, 3450 Geetbets.

Het gekozen tijdslot via onze website of overeengekomen tijdslot in de offerte geven het tijdstip van de ophaling aan. De huurder verklaart tevens bij de in ontvangstname, alle artikelen in goede staat te hebben ontvangen.​ Wanneer de huurder de verhuur- en/of verbruiksartikelen zelf ophaalt, gebeurt het transport onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Levering door Rent My Event

Alle huur- en verbruiksmaterialen kunnen steeds tegen vergoeding geleverd worden op een locatie binnen België. Hiervoor zal Rent My Event te allen tijde de huurder een offerte voorleggen op basis van de door de huurder versterkte informatie met betrekking tot de omschreven leversituatie.

Leveringen en ophalingen gebeuren steeds op vlot berijdbare locaties. Rent My Event behoudt zich steeds het recht om bijkomende kosten in rekening te brengen indien de leversituatie afwijkt van de beschrijving door de huurder.

De huurder dient steeds aanwezig te zijn om de verhuur- en/of verbruiksmaterialen in ontvangst te nemen. Zo niet, worden deze terug meegenomen om risico's te vermijden.​

 

Ophaling door Rent My Event

Wanneer Rent My Event huurmaterialen komt ophalen, dienen deze op het afgesproken tijdstip klaar te staan zoals deze werden afgeleverd. Rent My Event behoudt zich het recht bijkomende kosten in rekening te brengen voor 30% van het reeds betaalde bedrag, met een minimum van 25 euro wanneer dit niet het geval is.

 

Dit omvat:

 • Tafels en stoelen ontdaan van decoratie, linnen, ingeklapt en gebundeld.
 • Porselein en bestek verwijderd te zijn van vloeistoffen, voedingsresten en opgeborgen in de daarvoor voorziene bakken.
 • Glazen dienen steeds met de voet of onderzijde naar boven geplaatst te worden in de daarvoor voorziene korven.
 • Buffet-, kook-, bak- en ander keukenmateriaal zuiver gemaakt tenzij anders overeengekomen.

 

Vouwtenten worden steeds door Rent My Event op- en afgebouwd.

 

Wat met transport?

Bestel je voor meer dan 100 euro? Dan is het transport gratis binnen een straal van 15 km rond Geetbets.
In alle andere situaties betaal je 0,50 euro per kilometer.

 

Inleveren

De huurder staat in voor de teruggave van de verhuurmaterialen binnen de overeengekomen tijdsperiode, dit in de staat zoals de klant deze heeft ontvangen. Het is de klant niet toegestaan de verhuurmaterialen te verhuren aan derden.

Het niet terugbrengen van gehuurde materialen is strafbaar en wordt vervolgd via gerechtelijke weg.​ Bovendien zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van het factuurbedrag per dag de gehuurde materialen afwezig blijven.

 

Hygiëne

Onze huurmaterialen worden steeds hygiënisch en zuiver afgeleverd. Met uitzondering van tafellinnen & tafelgerei (bestek, glazen en porselein) verwachten wij dat de huurder de gehuurde materialen zuiver inlevert. Indien dit voor de huurder niet mogelijk is, bieden wij dit aan tegen vergoeding:

 

Bij lichte verontreiniging rekenen wij een toeslag van 10- euro, dit omvat het reinigen van artikelen waarbij restanten oppervlakkig aanwezig zijn na gebruik (bv: vloeistof- en/of etensresten, vegen en geuren).

 

Bij zware verontreiniging rekenen wij een toeslag van €20- euro, dit omvat het reinigen van artikelen waarbij restanten hardnekkig aanwezig zijn na gebruik (bv: kleefrestanten , vlekken en vetten).

 

Schade en gebreken

Zorg goed voor ons materiaal. Vanaf de levering tot de ophaling ben jij als huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Is er iets stukgegaan? Meld het ons.
Stellen we de schade zelf vast, dan gaan we ervan uit dat de schade is berokkend door de huurder zelf. Is er sprake van ernstige schade? Dan kunnen we hiervoor een bijkomende factuur naar jou als huurder opstellen.

 

Wat bij slecht weer?

We leven in België. Het kan hier regenen, gaan waaien, onweren. Daarom enkele tips voor de veiligheid van jou en je gasten:

 • Onweer? Sluit de tent volledig. Anders fungeert ze als windvanger.
  Zorg ervoor dat iedereen uit de tent is. Rent My Event is niet verantwoordelijk voor mensen die nog in de tent aanwezig zijn en het slachtoffer worden van een ongeval.
 • Stormweer of wind hoger dan 3 à 4 beaufort? Hevige sneeuwval of ander extreem weer? Zorg ervoor dat de tent leeg is en bouw deze af.
 • Wordt zeer slecht weer voorspeld? Voor de veiligheid van jou en je gasten kan Rent My Event de verhuurovereenkomst verbreken zonder enige schadevergoeding tegenover jou als huurder. Beter voorkomen dan genezen.

 

Hoe zit dat met risico en aansprakelijkheid?

 • Je bent als huurder altijd aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. Je moet het ons overhandigen in de staat zoals het geleverd was. Je mag in geen geval de landgrenzen overschrijden met het gehuurde materiaal, dat moet steeds in het land van de verhuurder blijven.
 • Je bent als huurder aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of een andere oorzaak waardoor de goederen onbruikbaar worden. Je moet dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde vergoeden.
 • Je bent als huurder verplicht schade aan Rent My Event te melden binnen 24 uur nadat de schade is berokkend. Is de schade uit normale slijtage ontstaan, dan word je hiervoor niet verantwoordelijk gesteld.
  Brandplekken of elke andere schade aan linnen zullen nadien gefactureerd worden. Voor tijdens de huurperiode gebroken porselein of glas kan via factuur een extra kostprijs worden aangerekend van 3 euro per stuk.
 • Als je bij het gebruik van onze vouwtenten versiering of signalisatie wenst aan te brengen, mag dat in geen geval met klevende materialen. Wij adviseren je steeds dit met een touwtje of snelbinder te bevestigen aan het frame. Bijkomende kosten kunnen worden in rekening gebracht indien wij dit alsnog opmerken. 
 • Rent My Event is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behalve in geval van grove schuld of opzet van onze kant.
 • Als Rent My Event aansprakelijk wordt gesteld, is dat beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraars.
 • De huurder vrijwaart Rent My Event tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

 

Wat met aanpassingsrecht?

Rent My Event heeft altijd het recht deze voorwaarden aan te passen zolang dat niet ten onrechte lopende huurcontracten van huurders in hun nadeel verandert.

 

En als we het niet eens worden?

Op alle overeenkomsten van Rent My Event is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Als Rent My Event in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, dan is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Rent My Event verschuldigd.